Det enkla bildarkivet

Version 6.2

Bild & dokumenthantering utan krångel

iCatServer är ett webbaserat bild- & dokumentarkiv för enkel hantering av dokument och bilder. Kategorisera, tagga och georeferera alla typer av bilder, dokument & multimedia i en modern och krångelfri miljö där ett intuitivt gränssnitt och en mängd kraftfulla funktioner garanterar att er bild- & dokumenthantering blir både effektiv och lätthanterlig.

Läs mer om iCatServer

 

Om iCatServer

 • Samla enkelt

  Samla stora eller små mängder bilder för massredigering, nedladdning eller iCatMail med knappt ett enda klick.

 • Skicka utan krångel

  Tack vare iCatMail finns inget behov att ladda ner bilder innan de ska skickas. Tydliga funktioner gör det lätt att skicka bilder via mail.

 • Granska med lätthet

  Alla filer kan öppnas i en detaljvy som snyggt och prydligt presenterar all information som finns tillgänglig om bilden. För PDF och andra flersidiga dokument går det också att bläddra.

 • Sök på allt

  Med indexeringsmotorn Cerebrum blir det en barnlek att hitta rätt bilder. Sök på all tillgänglig metadata eller fonetiskt liknande termer.

Nyckelfunktioner i iCatServer

I arbetet att skapa en komplett bildbank krävs en stabil grund att stå på i form av iCatServer. Med hundratals små funktioner som alla arbetar tillsammans går det snabbt att hantera annars omfattande operationer. Några av de mest centrala funktionerna i iCatServer beskrivs nedan.

 • Gränssnitt

  Ett enkelt och självförklarande gränssnitt tar inget fokus från det som är viktigt.
  iCatServers gränssnitt är responsivt och lätt att anpassa för att passa alla arbetssätt.

 • Uppladdning

  För att underlätta processen med att ladda upp bilder och dokument till iCatServer körs ett flertal automatiska rutiner. Dessa läser in all tillgänglig metadata, t.ex. geografisk position.

 • Masshantering

  Med iCatServer är hantering av många bilder och dokument lätt. I samlingsverktyget finns funktioner för att smidigt utföra additiv/subtraktiv redigering, skicka med iCatMail och mycket mer.

 • iCatMail

  När behovet av att sprida en eller flera bilder uppstår är iCatServer redo. Skicka iCatMail direkt från det egna arkivet utan att behöva hämta hem bilder och dokument först.

 • Cerebrum

  Hjärna, uppslagsverk och tolk i samma funktion. Cerebrum är sökmotorn i iCatServer som förutom direkt och kompletterande matchning även kan gissa vad som söks baserat på fonetiska stavelser.

 • Nivåstyrning

  Tilldela snabbt användare en behörighetsnivå för att låta alla ta del av bildarkivet. Välj enligt en trappstegsmodell vem som får göra vad enligt nivåerna Administrera, Redigera, Hämta & Titta.

Tilläggsmoduler

Istället för att betala för funktioner som inte behövs bygger iCatServer på en skalbar modell med ett antal tilläggsmoduler. Dessa är oberoende av varandra och förutsätter endast att det finns minst en standarinstallation av iCatServer tillgänglig.

 • Portaler

  Med iCatServers portaler är det lätt att på den egna webbplatsen integrera en pressbildbank, ett avancerat galleri eller varför inte en bildkarta? Portalerna skräddarsys efter alla önskemål.

 • Position

  Få en geografisk överblick av bildarkivet i iCatServers kartvy. Förutom enkel geografisk inmatning finns även WFS/WMS-tjänster där utdatan kan anpassas i flera olika lager.

 • API

  Via vårt REST-API är det lätt att integrera utvalda delar av bildarkivet i externa applikationer. I gränssnittet för API är det lätt att skapa och inaktivera enskilda tillämpningar.

 • Partner

  I större organisationer finns det ofta ett behov av att samverka kring en mängd bilder. Med iCatServer Partner är det lätt att dela bilder inom en organisation.

 • SSO

  Med hjälp av Single Sign-On används befintliga användarkataloger för inloggning. Detta medför att användarhanteringen minskar och bara omfattar högre nivåer.

 • Profil

  Färger, knappar och typsnitt anpassas på den egna inloggningssidan, i gränssnittet samt för iCatMail.

Kom igång med iCatServer

Att komma igång med iCatServer är alltid en enkel process. Det handlar oftast om väldigt kort tid från installation till uppstart. Vi har lång och god erfarenhet av att konvertera från befintliga system, men också att vägleda i uppstart av helt nya bildbanker.

Kontakt

Varje installation börjar med att vi ingående visar vad iCatServer kan, och hur det används av våra befintliga kunder.

Allt för att ge en så komplett bild av iCatServer som möjligt.

Analys

Efter att vi gemensamt skapat oss en bild av vad iCatServer kan göra för er, görs en analys på mängder, lagringsutrymme m.m.

På så sätt betalar ingen för tjänster som inte används.

Drift

Efter eventuella inläsningar & konverteringar från andra plattformar är er installation av iCatServer i full drift.

Full support ständigt tillgänglig och bilder & dokument i säkert förvar.

 

Vad tycker våra kunder?

Malmö stadMalmö stad

"Malmö stad identifierade för flera år sedan ett behov av att på ett rationellt sätt kunna hantera bilder både internt och externt. Lösningen blev iCatServer som gör det möjligt för stadens samtliga förvaltningar och avdelningar att administrera och tillgängliggöra bilder."
Mikael Hellman, Malmö stad

Falkenbergs kommunFalkenbergs kommun

"Vi i Falkenbergs kommun vill kunna jobba effektivt och smart med både spridning och lagring av våra bilder. Det kan vi med hjälp av iCatServer. Utvecklingsteamet bakom iCatServer erbjuder en hög grad av service och lyhörd problemlösning med kunden i fokus vilket gör att detta blivit mer än bara ett systemstöd."
Monica Klingborg, Falkenbergs kommun

AbetongAbetong

"Inom Abetong hanterar vi en stor mängd bilder. Med iCatServer har vi samlat alla bilder på ett ställe, lätt tillgängligt och med bra sökmöjlighet. Det ger oss dessutom möjlighet att vidarebefordra bilderna till våra samarbetspartners på ett effektivt sätt."
Rose-Marie Niward, Abetong